Att ha en röst - Ytterstadskörer utforskar opera med Folkoperan

I projektet Att ha en röst samarbetar Folkoperan med ytterstadskörer för att utforska och utveckla körens roll och funktion på operascenen.

Under hösten 2016 åker åtta professionella körsångare ut som mentorer, inspiratörer och röstcoacher till amatörkörer utanför innerstaden. Körerna tränas i att våga uttrycka sig sceniskt. I början av 2017 kommer körerna till Folkoperan och repeterar med sina mentorer, kormästaren Lone Larsen och koreografen Örjan Andersson.

I februari och mars 2016 deltar körerna i den sceniska produktionen Förklädd gud av Lars-Erik Larsson med professionell orkester. Här kommer körernas uttryck att ges mycket fokus. Medverkande körer är: Södertälje Kammarkör, S:t Tomas Kammarkör, Kammarkören Non Silentium och Botkyrka kammarkör.

Syftet med Att ha en röst är att utforska rösten, körens roll men även utveckla opera i andra rum. Målet på sikt är att inspirera nya besökare till operans värld.

Andra projekt som ryms inom Att ha en röst kommer att vara flashmobs, street opera samt ett nyskrivet sceniskt oratorium.

Projektet har beviljats stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse och löper till och med våren 2017.

Att ha en röst är en del av FolkoperanAkademien som tittar på konventionen och försöker ta operaformen till nya uttryck.  Inom ramen för FolkoperanAkademien knyter Folkoperan upp personer med olika erfarenheter, kompetenser, identiteter, arbetssätt och bakgrunder. Här prövas nya tankesätt och andra produktionssätt som ett långsiktigt strukturellt arbete. Målet är att bearbeta konventioner genom fokus på samhället och operakonsten ur politiska, filosofiska och konstnärliga perspektiv. 

I den här filmen berättar kormästaren och dirigenten Lone Larsen om projektet "Att ha en röst" som föreställningen Förklädd gud ingår i. "Att ha en röst" görs med stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Reportage

P1 Kultur/Kulturnytt gör reportage om Förklädd gud som är del i projektet "Att ha en röst".

Dela: