Folkoperans miljöpolicy

För att långsiktigt förbättra miljön ska vi på Folkoperan arbeta med att förebygga resursslöseri, minimera klimatpåverkan och förhindra skadlig påverkan på människors hälsa genom att vi:

  • följer bindande krav såsom de lagar, förordningar och andra krav som gäller vår verksamhet inom miljöområdet
  • arbetar för att skydda miljön, inklusive förebyggande av skadliga utsläpp/föroreningar från vår verksamhet samt främjar utvecklingen av en positiv miljöpåverkan
  • väljer material, produkter och tjänster så att vår miljöpåverkan minskar
  • har en KRAV-certifierad servering och erbjuder ekologisk mat och dryck till vår publik
  • uppnår en ständig förbättring av vårt miljöarbete i och med att vi integrerar miljöfrågorna i det dagliga arbetet
  • höjer miljömedvetandet hos våra medarbetare genom utbildning och information
  • håller miljöpolicyn tillgänglig för alla

Folkoperan har inlett arbetet med att bli ISO-certifierade under 2017. 

Folkoperans servering är KRAV-certifierad och vi har ett noga utvalt sortiment av eko- och KRAV-märkta varor.

Gröna KRAV-logotypen

Dela: