Det var i samband med Folkoperans flytt från Roslagsgatan till Hornsgatan som vänföreningen kom till. Det konstituerande sammanträdet för bildandet av föreningen hölls den 13 april 1985.

Den nya styrelsen skickade ut ett brev till personer som då, på ett eller annat sätt, visat intresse för föreningen. I detta brev bifogades även en inbetalningsavi för årsavgiften – 150 kronor. Det första året var antalet medlemmar cirka 100. Ända från början har vännerna blivit inbjudna till generalrepetitioner och förhandsvisningar.

FOLKOPERANS VÄNNERS SOLISTSTIPENDIUM

I samband med grundandet av föreningen bildades också en stipendiefond till förmån för medarbetare vid Folkoperan. Det första stipendiet delades ut 1987 till barytonen Bengt Krantz. Därefter har det delats ut till följande personer som är eller varit verksamma på Folkoperan:

 • 2013, Sara Widén
 • 2012, Karolina Blixt
 • 2011, Ulrika Mjörndal
 • 2010, Jeremy Carpenter och Daniel Frank
 • 2009, Miriam Treichl och Henrik Holmberg
 • 2008, Johan Schinkler
 • 2007, Mats Carlsson
 • 2006, Jonas Dominique och Ulf Lundmark
 • 2005, Agneta Eichenholz
 • 2004, Angela Rotondo, Johan Rydh
 • 2003, Per-Håkan Precht
 • 2002, Sten Niclasson
 • 2001, Kerstin Avemo, Charlotta Larsson, Michael Weinius
 • 2000, Ann-Marie Backlund
 • 1999, Ehrling Larsen
 • 1998, Christina Högman
 • 1997, Fredrik Zetterström
 • 1996, Carin Zander och Stefan Axelsson
 • 1995, Chatarina Ohlsson
 • 1994, Tua Åberg och Gerd Carlsson
 • 1993, Olle Persson
 • 1992, Ulrika Precht
 • 1991, Christina Knochenhauer
 • 1990, Alf Häggstam
 • 1989, Eva Österberg och Arild Helleland

FOLKOPERANS VÄNNERS GÅVOR

Vännerna har genom åren bidragit med diverse gåvor till Folkoperan såsom: belysningsarmatur, mikrovågsugn och köksutrustning, pallar och soffor till övre foajen, inventarier till kontoret, trappräcken m.m.

RESOR MED FOLKOPERANS VÄNNER

Den första gemensamma resan som anordnades av Folkoperans Vänner gick till Århus hösten 1992 och föreställningarna som då bevistades var Tristan och Isolde, Parsifal och Barberaren i Sevilla. Under året har vännerna återvänt till Århus, men också besökt bl.a. Malmö, Göteborg, Karlstad, Helsingfors, Oslo, Kiel, New York och Moskva.

HEDERSNÅLAR

Hedersnålar har tilldelats Rickard Klingspor, Jan Erik Eleby, Herman Lindqvist, Hans Waldenström, Lars Cederwall, Ulf Henrik Eriksson, Tiina Malmström, Eric Sjöström, Mariana Cederstam, Kerstin Nerbe, Claes Fellbom, Nana Palmell, Kjell Sunnerud, Kent Thunberg och Johan Ulander.

Dela: