Folkoperans entré

Folkoperans baldakin med lampor och skylten som säger Folkoperan