Folkoperan är ett litet operahus för alla. Vi drivs av lusten att utveckla operakonsten; genom nya uttryck och oväntade möten. Vi jobbar tvärkonstnärligt med opera och går på djupet med berättelser i vår tid. På så sätt kommer vi nära vår publik och kan skapa nya perspektiv. 

VI TROR PÅ OPERA FÖR ALLA

Grundarna av Folkoperan hade en vision att göra opera angelägen för alla. Den visionen förvaltar vi med stolthet sedan 1976. Vi brinner för att fler ska få ta del av opera oavsett ålder, bakgrund eller erfarenhet. På Folkoperan skapar vi opera som var och en kan göra till sin egen upplevelse. Sådan opera blir folkets opera och en plattform för att utforska sig själv och hur man ser på världen.

VI TROR PÅ OPERA SOM UTVECKLAR SIN TID

Operakonsten föddes i början av 1600-talet, då man började samla musik, teater och dans under samma tak. Sedan starten av Folkoperan har vi sett på opera just så; som en samlingsplats för olika konstformer. Vi drivs av att förnya operakonsten och speglar samtiden genom öppenhet och nyfikenhet för olika uttryck. När man vågar laborera med idéer och konstformer kan nya världar skapas. Sådan opera är en del av sin tid och utvecklas tillsammans med den.

VI TROR PÅ OPERA SOM KROSSAR BARRIÄRER 

I en tid av ständiga intryck måste operakonsten ha en egen röst och våga sticka ut. Vi tror på opera som inte låter sig begränsas av konventioner. Opera som inte ser gränser och som visar konstnärligt mod. Vi vill inspirera människor att våga känna, våga visa och våga säga. Sådan opera kan utmana ensidiga bilder av konst, samhälle och människan.

Folkoperan- vi tänder nya tankar genom orädd opera