Att ha en röst

I projektet Att ha en röst skapar Folkoperan möjligheter för olika röster att höras, och utforskar körens roll och funktion på en operascen.

Folkoperans projekt Att ha en röst inleddes 2016. Syftet var att skapa möjligheter för olika röster att höras och att utforska körens roll och funktion på en operascen.

Projektet fortsatte 2018 med syftet att sprida metoden ut i landet. Folkoperan arbetade med totalt nio lokala körer och 3 orkestrar på sju olika scener runt om i Sverige.

Att ha en röst är ett Folkoperanprojekt med stöd av Svenska Postkodstiftelsen.

Att ha en röst, del 2, 2018-2019.


Att ha en röst, del 1, 2016-2017.

Reportage

P1 Kultur/Kulturnytt gör reportage om Förklädd gud som är del i projektet "Att ha en röst".

Folkoperanakademien

Att ha en röst är en del av FolkoperanAkademien som tittar på konventionen och försöker ta operaformen till nya uttryck. Inom ramen för FolkoperanAkademien knyter Folkoperan upp personer med olika erfarenheter, kompetenser, identiteter, arbetssätt och bakgrunder. Här prövas nya tankesätt och andra produktionssätt som ett långsiktigt strukturellt arbete. Målet är att bearbeta konventioner genom fokus på samhället och operakonsten ur politiska, filosofiska och konstnärliga perspektiv.