Folkoperan grundades 1976 med målet att förnya operakonsten, införa teatralt tänkande, nå nya publikgrupper och skapa arbetstillfällen.

Folkoperan grundades 1976 av Claes Fellbom, Kerstin Nerbe och Krister Fagerström som en fri musikteatergrupp för att i mitten av 1990-talet bli en institution. Det innebär att Folkoperan årligen får anslag från Kulturrådet, Region Stockholm och Stockholms stad.

Ledning

Folkoperans ledning är VD Monica Fredriksson, konstnärlig chef Tobias Theorell musikalisk ledare/chefdirigent Marit Strindlund, ekonomichef Jan Alexandersson, producent Jonas Palerius och kommunikationschef Susanne Reuszner.

STYRELSER

Stiftelsen Folkoperan är ensam aktieägare i Folkoperan AB. Folkoperan AB driver Folkoperans verksamhet.

Folkoperan AB

Folkoperan AB:s styrelse består av Elisabeth Lax (ordförande), Carolina Frände, Rickard Gramfors, Martin Hansson, Per Strömbäck, Stina Westerberg och Fredrik Zetterström. Personalrepresentant är Jon Sundberg med Matilda Carlsson som suppleant.

Stiftelsen Folkoperan

Stiftelsen Folkoperans styrelse består av Ann Larsson (ordförande), Mats Karlsson, Carin Norberg, Karin Unghanse och Fredrik Zetterström, samt stiftarna Staffan Rydén och Arne Åkerström.

bidragsgivare

Vi erhåller bidrag från Kulturrådet, Region Stockholm och Stockholms stad.

Boken om Folkoperan

2012 utkom boken "Född ur passion: Folkoperan, som jag såg den". Författare är Claes Fellbom, en av Folkoperans grundare. Vi får följa med i en passionerad och fängslande berättelse om opera och operahuset som sprängde konventionerna och utmanade operaetablissemanget. Är du intresserad av att köpa boken? Det finns tre sätt att köpa den: