För att långsiktigt förbättra miljön ska vi på Folkoperan arbeta med att förebygga resursslöseri, minimera klimatpåverkan och förhindra skadlig påverkan på människors hälsa.

Folkoperans miljöpolicy

  • Vi följer bindande krav såsom de lagar, förordningar och andra krav som gäller vår verksamhet inom miljöområdet
  • Vi arbetar för att skydda miljön, inklusive förebyggande av skadliga utsläpp/föroreningar från vår verksamhet samt främjar utvecklingen av en positiv miljöpåverkan
  • Vi väljer material, produkter, transportsätt och tjänster så att vår miljöpåverkan minskar 
  • Vi beaktar verksamheten, miljöaspekter, varor och tjänster utifrån ett livscykelperspektiv
  • Vi har en KRAV-certifierad servering och erbjuder ekologisk mat och dryck till vår publik
  • Vi uppnår en ständig förbättring av vårt miljöarbete i och med att vi integrerar miljöfrågorna i det dagliga arbetet
  • Vi höjer miljömedvetandet hos våra medarbetare genom utbildning och information
  • Vi håller miljöpolicyn tillgänglig för alla