Det finns olika sätt att stötta och ta del av Folkoperans verksamhet. Våra ombud, vänner och sponsorer är alla oerhört viktiga för att främja intresset för opera och sprida kulturupplevelser bland fler människor. 

Läs mer om hur du blir ett ombud.

Läs mer om hur du blir medlem i Folkoperans vänner.

Läs mer om vad det innebär att vara Folkoperans sponsor.

Läs mer om Folkoperans företagsarrangemang.

FOLKOPERANS PARTNERS

Folkoperan erhåller bidrag av KulturrådetRegion Stockholm och Stockholms Stad.