I samband med Folkoperans flytt från Roslagsgatan till Hornsgatan kom vänföreningen till. Det konstituerande sammanträdet för bildandet av föreningen hölls den 13 april 1985.

Styrelsen skickade ut brev till personer som visat intresse för föreningen. Årsavgiften var 150 kronor, vilket ska jämföras med dagens 200 kronor - efter 30 år. Det första året var antalet medlemmar cirka 100 och är idag runt 430. Föreningen har till uppgift att stödja Folkoperan såväl ekonomiskt som ideellt. Bland Vännerna rekryteras foajévärdar, som arbetar i artistfoajén och ser till att de medverkande i förställningarna har det bra. Föreningens medlemmar har viktiga uppgifter som ambassadörer för Folkoperan och som inspiratörer för fler att bli Vänner.