VÄNNERNAS SOLISTSTIPENDIUM

Samtidigt med Föreningen Folkoperans Vänner bildades 1987 en stipendiefond till förmån för medarbetare vid Folkoperan. Följande personer har genom åren tilldelats Vännernas soliststipendium:

2020 Richard Hamrin
2019 Jesper Säll
2018 Ketil Støa
2017 Leif Aruhn-Solén
2016 Julia Sporsén och Susanna Andersson
2015 Elisabeth Meyer
2014 Teresia Bokor
2013 Sara Widén
2012 Karolina Blixt
2011 Ulrika Mjörndal
2010 Jeremy Carpenter och Daniel Frank
2009 Miriam Treichl och Henrik Holmberg
2008 Johan Schinkler
2007 Mats Carlsson
2006 Jonas Dominique och Ulf Lundmark              
2005 Agneta Eichenholz
2004 Angela Rotondo och Johan Rydh
2003 Per-Håkan Precht
2002 Sten Niclasson
2001 Kerstin Avemo, Charlotta Larsson och Michael Weinius
2000 Ann-Marie Backlund
1999 Ehrling Larsen
1998 Christina Högman  
1997 Fredrik Zetterström
1996 Carin Zander och Stefan Axelsson
1995 Chatarina Ohlsson
1994 Tua Åberg och Gerd Carlsson
1993 Olle Persson
1992 Ulrika Precht
1991 Christina Knochenhauer
1990 Alf Häggstam
1989 Eva Österberg och Arild Helleland
1987 Bengt Krantz

FOLKOPERANS VÄNNERS ARBETSSTIPENDIUM

Styrelsen för Folkoperans Vänner utser arbetsstipendiater efter ansökningar från personer verksamma vid Folkoperan. Stipendiepengarna ska användas för förkovran inom operakonsten. Under senare år har arbetsstipendier utdelats enligt följande:

2020 Elisabeth Leyser, Joa Helgesson
2019 Nils Carlsson, Adam Dennis och Nina Richter
2018 Bård Ericson/Frida Mossop, Heddie Färdig, Mattias Rodrick
2017 Albina Isufi, Victoria Stjerna, Kjetil Støa  
2016 Nicky Bunschoten, Anton Eriksson, Hanna Fritzson, John Kinell, Elin Skurup
2015 Jesper Säll, Åsa Thyllman, Jeremy Carpenter
2014 Frieda Mossop, Margaretha Westerlind, William Baker, Emma Morsten, Karolina Blixt
2013 Jonatan Lönnqvist, Helene Sikdal, Miriam Ryen, Teresia Bokor, Frida Engström
2012 Stefan Moberg, Ingrid Rådholm, Sara Widén, Janna Vettergren, Samuel Skönberg, Lotta Larsson, Ulrika Mjörndal

FOLKOPERANS VÄNNERS HEDERSMEDLEMMAR

2020 Johan Schinkler
2018 Claes Fellbom och Kerstin Nerbe (Folkoperans grundare)
2015 Olle Persson (Operasångare)

HEDERSNÅLAR

Hedersnålar har tilldelats Rickard Klingspor, Jan Erik Eleby, Herman Lindqvist, Hans Waldenström, Lars Cederwall, Ulf Henrik Eriksson, Tiina Malmström, Eric Sjöström, Mariana Cederstam, Kerstin Nerbe, Claes Fellbom, Nana Palmell, Kjell Sunnerud, Kent Thunberg, Johan Ulander och Bernt Lennström.

FOLKOPERANS VÄNNERS GÅVOR

Vännerna har genom åren även lämnat bidrag till Folkoperan – senast i samband med renovering av lokalerna 2012.