Folkoperans orkester

Orkester

Violin I

Jonas Lindgård, konsertmästare
Anna Ivanova Sundin, alternerande konsertmästare
Paul Slawik

Violin II

Anders Åkered
Frieda Mossop

Viola

Joel Sundin
Sophie Bretschneider

Cello

Mattias Rodrick
Maria Böhm

Kontrabas

Bård Ericson

Slagverk

Magdalena Meitzner
Ulrik Nilsson
Johan Renman
Andreas Berglund

Pukor

Adam Dennis