Gråtrutarne

Seniorkör

Seniorkören Gråtrutarne

Seniorkören Gråtrutarne från Lidingö

Seniorkören Gråtrutarne bildades 1981 och några av de som tidigt var med ingår fortfarande i kören. Vi är idag 50 medlemmar, med en snittålder på 75 år. Äldst är 90-åriga Birgitta, som sjungit i kör hela sitt liv. På samma sätt har många medlemmar lång erfarenhet av körsång; många är också med i flera körer på Lidingö och i Stockholm. Kören leds av Susanne Carlström, sångpedagog och körledare, tidigare medlem av Radiokören. Vi repeterar torsdagsmorgnar i Bodals kyrksal på Lidingö och som tack för att vi får disponera lokalen medverkar kören vid två gudstjänster per termin.

Vi anordnar egna konserter och deltar i olika evenemang. Ett exempel på konserter var de Tédanser med musiker och sångare vi anordnade på Föreningsgården på Lidingö. Där sjöng vi jazz och evergreens till dansanta åhörare. Hösten 2015 hade vi ett lyckat framförande, där jazzpianisten/ kompositören Elise Einarsdotter mötte Gabriel Fauré när vi sjöng hans Requiem! Tack vare Susannes träning utvecklas vår klang och kören växer så fort att vi ännu inte kan alla sångares namn. Hur många körer har 6 tenorer och 10 basar! Vår sammanhållning är mycket bra med körfester och barden Henning som lovordar Susanne.

Körsång är friskvård! Professor Töres Theorell har i sin bok Körsång påverkar. Forskare berättar (2011) beskrivit hälsoeffekterna av att i äldre ålder sjunga i kör. En undersökning i USA jämförde hälsoeffekter i två grupper. Hälsan utvecklades tydligt bättre hos körsångarna än hos den andra gruppen. Viktiga skäl är känslan av sammanhållning, som har betydelse för överlevnad och motivationen att sköta sin hälsa.

Ann Collste
Ordförande
2016-01-22