Nacka Musikklasser

Balkongkörer

Nacka Musikklasser

Nacka Musikklasser har en lång och gedigen tradition att erbjuda elever från årskurs 4–9 en högkvalitativ musikutbildning. Musikklasserna startade 1984 och har nu 300 elever som går på Järla och Eklidens skolor. Tonvikten i undervisningen ligger på sång med förankring i den svenska körtraditionen. Utbildningen innehåller även musikteori, instrumentkännedom och bruksspel.
Körledare för Nacka Musikklasser åk 9 som medverkar i Carmen Moves är Daniel Möller.

Datum för medverkan

onsdag, mars 16, 2016

torsdag, mars 17, 2016