Folkoperans orkester

Orkester

Violin I                              

Dag Alin, konsertmästare
Anna Ivavona Sundin, alternerande konsertmästare
Paul Slawik
Frieda Mossop
Farida Saifeeva

Violin II                             

Karin Ohlsson
Anders Åkered
Kent Carlsson
Filip Gloria

Viola                                  

Åsa Stove Paulsson
Sophie Bretschneider
Emma Mortenson

Cello                                  

Stefan Moberg
Christina Wirdegren Alin

Kontrabas                          

Olle Hagson
Bård Eriksson

Flöjt/piccola                      

Erik Sunnerstam
Elisabet Anderberg

Oboe/engelskt horn          

Maria Neumüller
Christina Bell

Klarinett/basklarinett        

Lena Jonhäll
Jan-Erik Alm

Fagott/kontrafagott           

Peter Gullqvist
Marie Nilsson

Horn                                  

Eva-Tea Lundberg
Sara Aronson

Trumpet                             

Peter Göthe
Viktor Lindholm

Trombon    

Sébastien Borén
Andreas Carpvik
Mats Agnelid

Tuba

Sami Al Fakir

Pukor

Adam Dennis

Slagverk

Tomaz Nilsson
Martin Larsson

Piano

Karin Haglund

Läs mer om Carmina Burana.