Folkoperans orkester

Orkester

Violin I                         

Jonas Lindgård, konsertmästare
Anna Ivanova Sundin, alternerande konsertmästare
Lars Wehlin
Charlotta Grahn Wetter
Alexander Rydberg

Violin II 

Anders Åkered
Filip Gloria
Tone Snildal
Martin Mårtensson

Viola

Joel Sundin
Sophie Bretschneider
Emma Morsten

Cello

Mattias Rodrick
Christina Wirdegren Alin

Kontrabas

Bård Ericson                    

Flöjt

Henrik Lundberg

Oboe                       

Charlotta Nässén

Klarinett

Jan-Erik Alm

Fagott

Martin Krafft

Horn                

Heléne Sikdal
Ida Freij

Trumpet

Filip Draglund

Harpa                       

Pia Alsin

Pukor/slagverk

Adam Dennis