Folkoperans orkester

Orkester

Violin I

Jonas Lindgård, konsertmästare
Per Drougge, konsertmästare
Anna Ivanova Sundin, alternerande konsertmästare
Kent Carlsson
Paul Slawik
Frieda Mossop

Violin II

Anders Åkered
Juliana Shapiro
Farida Saifeeva
Filip Gloria

Viola

Joel Sundin
Sophie Bretschneider
Emma Morsten

Cello

Mattias Rodrick
Michal Pajewski

Kontrabas

Mattias Normell
Bård Ericsson

Flöjt/piccola

Henrik Lundberg

Oboe

Charlotta Nässén

Klarinett

Jan-Erik Alm
Tomas Agnas

Fagott

Martin Krafft
Thalia Thunander

Horn

Heléne Sikdal
Britt Crafoord

Trumpet

Björn Nyman

Trombon

Åke Lännerholm

Pukor/slagverk

Adam Dennis