Folkoperans kör

Folkoperans kör Maskeradbalen

Lotta Lindqvist

Miriam Ryen

Sara Radulovic

Ingrid Rådholm

Janna Vettergren

Sandra Bundy

Carl Wallin

Fredrik Annmo

Jacques Radinson

Jonatan Lönnqvist

Dan McLellan/Arash Azarbad

Peter Haeggström

Andreas Lundmark

Andreas Konvicka

Datum för medverkan

måndag, juli 29, 2013