VERKLIGA LIVSBERÄTTELSER PÅ FOLKOPERAN

Matteuspassionen av J S Bach framförs på Folkoperan som ett sceniskt koncept signerat regissören Joshua Sofaer. Operasolister, The Real Group, orkestern Rebaroque och ungdomskörer skapar tillsammans en passionshistoria med berättelser ur sina egna liv.

Matteuspassionen är ett verk som ofta spelas i kyrkor i passionstider. Den handlar om Jesu lidande och död. J. S Bach skrev verket i början av 1700-talet som ett kyrkligt oratorium. Han var intresserad av att kommunicera själva historien i påskberättelsen och verket framfördes på tyska i stället för latin som annars var det vanliga på den tiden.

Tillsammans med de medverkande vill Sofaer utforska passionsberättelsens stora teman i relation till våra egna liv. Skuld, grymhet, uppoffring, glädje och frid är viktiga teman som berör oss alla människor som lever tillsammans på jorden. Vi ingår alla i en större social gemenskap som även inkluderar vår närmaste omgivning.

I Folkoperans version framförs verket av operasångare, The Real Group, orkestern Rebaroque och sångare ur Adolf Fredriks kyrkas ungdomskör och Hägerstens ungdomskör.

Premiär 26 mars 2014.

Bilder

matteuspassionen. solist Lars Arvidson och korister som lyfter varandra i bakgrundenMatteuspassionen. Solist Emma NilsdotterMatteuspassionen. Solist Janna Vettergrensolist Morten Vinther med film i bakgrundenRebaroque framför film med Katarina Henrysonkorist amanda dahl med film om henne i bakgrundenconny thimander står mellan sjungande koristersolist Conny Thimander framför korister som håller i speglar.qungdomskör med bilder i händerna på ansiktensolist Hannah Holgerssonsolist Anders JalkéusKatarina Henryson med kör. I bakgrunden en film med henne. solist Janna Vettergren stående och ungdomkör sittandemusikalisk ledare Maria Lindal. musiker från orkestern Rebaroquekorister sjunger ut ilska4 solister sjunger. solist anders edenrothHela ensemblen syns med projeserad text ovanför

Titta

Workshop Matteuspassionen
Tankar om musiken i Matteuspassionen

Om Matteuspassionen

Bach är den kanske mest inflytelserika tonsättare västvärldens konstmusik känner. Därför är det paradoxalt att förhållandevis lite är känt om personen Johann Sebastian och hans liv.

Till skillnad från Händel som flyttade till världsmetropolen London och gjorde succé på de publika operascenerna, kringstrålades aldrig Bach av samma glamorösa kändisskap. Hans huvudsakliga arbetsplats var kyrkan. Musiken fyllde ofta en bruksfunktion, vare sig det rörde sig om kantater, passioner eller orgelmusik.

Så vad vet vi? Bach föddes in i en musikersläkt. Blev tidigt föräldralös. Han hade en stor familj. Han var en extremt produktiv tonsättare. Han var antagligen världen främste organist. Flera av hans söner kom att bli betydande tonsättare. Han var hetlevrad och sattes vid ett tillfälle i fyra veckors arrest av sin furstliga arbetsgivare för ”obstinata yttranden och envisa krav på att bli befriad från sin tjänst”. Hans egna efterlämnade brev innehåller antingen tjat om pengar eller gnäll på arbetsgivare.

Framförallt ansågs Johann Sebastian vara en stor musiker och hans improvisationskonst var vida berömd. Men som tonsättare var han mindre bekant. En del musik fanns utgiven, framför allt klavermusik. Men Bachs musik skulle snart anses gammalmodig, särskilt jämfört med sonen Carl Philip Emanuels moderna ”Sturm-und-Drang”-stil som blev så betydelsefull för Haydn och Mozart.

Så det är kanske inte så konstigt att Bachs största verk, Matteuspassionen, låg bortglömd i närmare hundra år innan Felix Mendelssohn inledde Bachrenässansen med sitt legendariska framförande av det stora verket 1829.

Passion i det här sammanhanget betyder ”lidande”. Det är berättelsen om Jesu sista dagar, där texten följde evangeliernas skildring av historien. En berättelse som kom att bli allt viktigare efter reformationen. Luther tyckte det var viktigt att var och en skulle kunna ta del av Bibelns ord, på sitt eget språk och utan förmedling av ett prästerskap. Den dramatiska berättelsen om korsfästelsen blev central. Här möter vi Guds son som människa, fylld av ångest och tvivel - något vem som helst i församlingen kan identifiera sig med.

Under barocken kom passionen att bli en vanlig form av musikdramatik. Schütz och Telemann skrev flera passioner, och av Bach finns två bevarade, Johannespassionen och Matteuspassionen. Matteuspassionen från 1727 kom att bli mer omfattande än något tidigare verk i genren. Den var längre än något tidigare verk, och Bach använde två, ibland tre körer och fler instrument än vad som var brukligt. Som vanligt vet vi mycket litet om tillkomst och mottagande. Men vi kan förmoda att det direkta tilltalet och Bachs dramaturgiskt effektiva blandning av introspektiva arior och spektakulära körsatser gjorde ett starkt intryck på församlingen. De olika beståndsdelarna körer, arior och koraler, hade Bach lång erfarenhet av. Genom åren hade han producerat ett närmast osannolikt stort antal kantater för varje söndag i kyrkoåret. Vi vet att Bach själv skattade Matteuspassionen särskilt högt. Han lade ner stor möda vid notskriften och bevarade omsorgsfullt partituret och reparerade det sköra pappret när så behövdes.

Kanske såg han Matteuspassionen som sitt testamente. Här hade han lagt ner hela sitt konstnärskap och kunnande, och vi möter musik i alla tänkbara stilar – känslosamma arior som skulle kunna vara hämtade från operans värld, effektiva målande skildringar av dramatiska händelser, kontrapunktiska virtuosnummer med maximalt användande av körerna flerstämmighet, han använder harmonilärans möjligheter på ett fantastisk och aldrig tidigare skådat sätt.

Så det var tur att Mendelssohn hittade handskriften den där gången, och började fördjupa sig i materialet. Och sedan dess har Matteuspassionen blivit ett oumbärligt verk för musikälskare – såväl troende som icketroende. Bach skapar en himmel för alla.

Magnus Lindman, Dramaturg

Lyssna