Ellen Ruge

Porträtt Ellen Ruge
Fotograf: Per Maning

Ljus

NAMN: Ellen Ruge                    

FÖDELSEORT: Oslo

BOSTADSORT: Stockholm

MOZARTS REQUIEM FÖR MIG ÄR: Stor, fantastisk, vacker

MIN RELATION TILL BARN: Barn är framtiden, de är klokare än oss vuxna och jag lär mycket om att leva genom att vara tillsammans med mina egna och andras barn. Framför allt om att improvisera, inte lägga för mycket planer och följa intuition och lekfullhet. Jag försöker ta med mig detta i mitt arbetsliv. Ibland är barn otroligt irriterande.

VIKTIGAST I LIVET ÄR: Att ta sig tid, titta, lyssna och vara tillsammans. Att ställa frågor och att undersöka saker från olika håll. Att försöka se på saker upp och ner.

SÅ SER JAG PÅ FRAMTIDEN: Jag är bekymrad. Jag tror vi kan gå mot jobbiga tider med hänsyn till att tåla förändring. I vår del av världen är vi extremt priviligierade. Det är inte säkert det fortsätter så. Men det finns massor av hopp, just därför att barnen är klokare än oss och det är ju de som skal ta världen vidare.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM MIG: www.ellenruge.se