Engelbrekts kammarkör

Körer

Dirigent för Engelbrekts kammarkör är Bengt Eklund.

Datum för medverkan

torsdag, oktober 29, 2015

fredag, oktober 30, 2015

fredag, november 27, 2015

lördag, november 28, 2015