Orkester Salieri vs Mozart

Orkester

Violin I

Jonas Lindgård, konsertmästare
Anna Ivanova Sundin, alternerande konsertmästare
Victoria Stjerna

Violin II                              

Anders Åkered
Frieda Mossop
Martin Mårtensson

Viola

Joel Sundin
Emma Morsten

Cello

Mattias Rodrick
Christina Wirdegren Alin

Kontrabas

Bård Ericson                          

Flöjt

Henrik Lundberg

Oboe

Charlotta Nässén

Klarinett

Jan-Erik Alm

Fagott

Martin Krafft

Horn

Heléne Sikdal
Magnus Wretblad

Piano

Magnus Sköld