Folkoperans orkester

Orkester

Violin I

Jonas Lindgård, konsertmästare
Anna Ivanova Sundin, alternerande konsertmästare
Victoria Stjerna                                                     

Violin II

Anders Åkered
Filip Gloria
Martin Mårtensson

Viola

Joel Sundin
Emma Morsten 
 

Cello  

Mattias Rodrick
Christina Wirdegren Alin

Kontrabas

 Bård Ericson                                                                                     

Flöjt/piccola

Henrik Lundberg

Oboe/engelskt horn

 Charlotta Nässén

Klarinett

Jan-Erik Alm

Fagott

 Martin Krafft

Horn

Heléne Sikdal
Magnus Wretblad

Trumpet 

Carl Jonsson

Bastrombon

Nils Carlsson

Pukor/slagverk

Adam Dennis

Keyboard                                     

Magnus Sköld
Niina Uggeldahl Sköld