ANSÖKNINGSOMGÅNG 2017/2018 – GÖR SÅ HÄR!

1. Välj ur vårt utbud det som ni tycker verkar allra mest spännande och intressant för era elever och er.

2. Kontakta gärna oss om ni har frågor om tidpunkter, gruppstorlekar eller annat. Hinner ni inte det innan kommunen skickar in ansökan kan vi ändå ofta lösa det i efterhand med lite samarbete och kreativitet.

3. Kontakta den person i din egen kommun som är ansvarig för Skapande skola. Det brukar vara någon på kultur- eller utbildningsförvaltningen. Om detta är oklart så vet säkert skolledningen vem som ska kontaktas.

4. Lämna in ert önskemål till kontaktpersonen. Obs! Läs om ansökningstid med mera på Kulturrådets hemsida.

5. KLART!

Kommunen ansöker sedan online på www.kulturradet.se/bidrag/onlinetjanst och i april brukar man få besked om vilka kommuner och skolor som får Skapande skola stöd. Kontakta oss igen så fort ni fått besked så gör vi den slutgiltiga planeringen tillsammans. 

LYCKA TILL!

Kontakt på Folkoperan:

Jonas Palerius
Telefon: 08-616 07 11
E-post: jonas.palerius [at] folkoperan.se

FAKTA OM SKAPANDE SKOLA

Bidrag till kulturinsatser

Skapande skola förutsätter ett nära samarbete med professionella konstnärer och kulturverksamheter. Målet är att lyfta fram barns och ungdomars rätt till kultur och eget skapande, men även att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete. Bidraget ska vara ett komplement till den befintliga verksamheten på skolan. Skapande skola är inget tidsbegränsat projekt utan en långsiktig statlig satsning!

Pengarna kan användas för tre typer av kulturinsatser:

1. Inköp av kultur, till exempel teater-, opera- eller dansföreställningar.

2. Elevers eget skapande, där till exempel en konstnär eller kulturpedagog jobbar med eleverna i klassrummet.

3. Olika insatser som stärker banden mellan skolan och det professionella kulturlivet på sikt. Det kan till exempel handla om seminarier och workshops.

Så här söks bidraget hos Kulturrådet

Det är barn- och grundskolechefen som söker bidraget för de kommunala skolorna. För friskolor och specialskolor måste huvudmannen för skolan stå bakom ansökan. En handlingsplan ska bifogas med en beskrivning för tidigare och kommande arbete med kultur i skolan. Barn och unga ska ha inflytande över de verksamheter som ingår i Skapande skola. Eleverna ska därför vara delaktiga i arbetet med handlingsplanen. På Kulturrådets webbplats www.kulturradet.se finns ansökningsformulär, information om ansökningsdatum och hur man kan göra ansökan. Här hittar du också goda exempel på handlingsplaner.